Σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και δημιουργούμε κομψούς χώρους διαβίωσης θερμικής άνεσης Μειώνοντας την Οικιακή Κατανάλωση Ενέργειας’

Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση του φακέλου – έργου από την αίτηση στο πρόγραμμα, τον σύμβουλο έργου, την κατασκευή στο σύνολο των παρεμβάσεων, το μελετητικό κομμάτι μέχρι και το κλείσιμο του φακέλου – έργου για την εκταμίευση των κονδυλίων στους αναδόχους/προμηθευτές.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή νέου κτηρίου / προσθήκης σε υφιστάμενο καθώς και την πλήρη ή μερική ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων με τη συμβολή των συνεργαζόμενων εξειδικευμένων συνεργείων και προμηθευτών που διαθέτουμε με στόχο την άριστη ποιότητα κατασκευής στο βέλτιστο κόστος, πάντα με γνώμονα το ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση πάσης φύσεως συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης και Μηχανικού Αερισμού με τη συμβολή των συνεργαζόμενων εξειδικευμένων συνεργείων και προμηθευτών που διαθέτουμε με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης θερμικής άνεσης και κυκλοφορίας καθαρού αέρα των εσωτερικών χώρων

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών στους τομείς του μηχανικού

 • Αρχιτεκτονικά
 • Στατικά
 • ΚΕΝΑΚ – Ενεργειακά Πιστοποιητικά
 • Θερμικές Απώλειες
 • Θέρμανση
 • Ψύξη
 • Μηχανικός Αερισμός
 • Φυσικό Αέριο / Υγραέριο
 • Ηλεκτρολογικά
 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Φωτοτεχνία
 • Πυρασφάλεια
 • Πισίνα
 • Φωτοβολταικά

Αναλαμβάνουμε την έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών για την κατασκευή νέου, προσθήκη ορόφου/ων σε υφιστάμενο, προσθήκη τμήματος σε υφιστάμενο και έκδοση Άδειας Μικρής Κλίμακας στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια με την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας λειτουργίας για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και μη, τουριστικών καταλυμάτων, φροντιστηρίων και γενικά πάσης φύσεως επιχειρήσεων εφόσον προβλέπεται.

Αναλαμβάνουμε την Τακτοποίηση αυθαιρέτων ή την πλήρη Νομιμοποίησή τους εφόσον προβλέπεται, με την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη διαχείριση του φακέλου σε πολεοδομία και e-adeies